#Rapor

Ahmed Zawiti’den Kürt Medyasının Durumu

Ahmed Zawiti’den Kürt Medyasının Durumu ve Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Siyasi Etkileşimler Üzerine Bir Seminer
Seminerden Alıntılar

  • Irak’ta 1991 ayaklanmasından önceki dönemde Kürt medyasının deneyimi iki kısma ayrılabilir: Birincisi dağ medyası olarak adlandırılan ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adına çalışan iki partinin radyo istasyonları üzerinden temsil edilen medya. İkinci kısım ise Bağdat Radyosu’nun Kürtçe bölümüyle temsil edilen medyaydı. Bu bölüm, özellikle sanat ve kültürle ilgili konularda büyük önem arz etmektedir.
  • 1991’deki ayaklanmanın ardından, “niteliksel olmaktan ziyade niceliksel olarak bir medya devrimi şeklinde” bir durum gerçekleşmiştir. Bu aşama iki döneme ayrılabilir. Birinci dönem: “Partilerin kendi medya platformlarına sahip olma aşamasıdır ve bu tür medya 1991’den 2001’e kadar devam etmiş ve partizan nitelikte bir medya olmuştur. 1999’da halkın bu konuda doygunluk aşamasına ulaştığı kaydedilmiştir. İkinci dönem ise sivil medya veya partizan olmayan medya olarak adlandırılmıştır.”
  • Konuşmacı, popülizm olarak tanımladığı bireysel vakaların yoğun bir şekilde haberleştirilmesinde somutlaşan durumun üstesinden gelmede sosyal medyanın “başarısız olduğunu” vurgulamıştır.
  • Bölgedeki medyanın Kürtçe ile sınırlı kalması, diğer uluslardan ve ülkelerden kitlelere hitap edememesi ve sadece Kürtlerin durumuna odaklanması Arap, Türk ve uluslararası kitlelerle iletişim eksikliğine yol açmıştır.
  • Bölge yaklaşık 30 yıldır süren medya zenginliği aşamasını henüz geçememiş, medya söylemini yenileyememiştir ve tekrarların dışında yeni bir şey sunmamaktadır.
  • Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler’in baskısı altında gerçekleşen bu dönemdeki seçimler, önemli ölçüde hilelere sahne olan önceki seçimlere kıyasla daha adil olmuştur.
  • Irak Federal Mahkemesi, özellikle son dönemde Sayın Hoşyar Zebari ve Irak Kürdistan Bölgesi petrolleri meselesinde Mukteda el-Sadr’a ve özellikle Kürdistan Demokrat Partisi’ne karşı Koordinasyon Çerçevesi lehinde ivedi kararlar alarak hızlandırılmış olumsuz bir rol oynamıştır.
  • Suriye Kürtleri, IKB’nin sorunlarıyla bölge halkından daha fazla uğraşmaktadır. Biz de sizin durumunuzu sizden daha iyi biliyormuşuz gibi görünmeye çalışmaktayız.
    İran ve Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesi’nde kendi dillerinde kanallar kurma konusunda bir çekincelerinin olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ancak bu konuda mevzubahis ülkelerin herhangi bir girişimi de bulunmamaktadır.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir