#Araştırma

Suriye Kürt Ulusal Konseyi: Siyasal Hareketin Çıkmazı

(Bu metin Arapça orijinal versiyonundan tercüme edilmiştir.)


Yönetici Özeti

•           Suriye Kürt Ulusal Konseyi (SKUK/ENKS) tarafından temsil edilen Kürt siyasi partilerinin 2011 yılının sonunda birleşik bir siyasi cephe kurması, kamuoyunda ve medyada güçlü bir ivme yaratmış ve Suriye’deki Kürtler açısından iç ve dış ilişkilerinde yeni bir politikanın başlangıcı olmuştur.

•           Suriye Kürt Ulusal Konseyi, iltisaklı ya da ayrık ve farklı büyüklüklere sahip 15 partiyi içermektedir. Konsey ayrıca iltisaklı sivil toplum kuruluşları ve bağımsız figürler aracılığıyla gençlik ve kadın temsilini de içermektedir.

• SKUK, siyasi programında Kürt sokaklarının Suriye’deki Kürt çekirdeğinin yapısı olarak gördüğü, özellikle Kürt ulusal kimliğinin anayasal olarak tanınması ve kendilerine karşı uygulanan politika ve yasaların kaldırılması gibi bir dizi konuyu gündeme getirmektedir.

•           Konsey, en önemlileri sahada etkinliğinin olmaması, çağrıda bulunduğu gösteriler veya oturma eylemleri gibi faaliyetlerine halk ve partizan katılımının zayıflığı ile kültürel ve entelektüel elitleri ihmal etmesi gibi bir dizi sorundan muzdariptir.

•           SKUK, toplumsal taban içinde toplumsal bir kol olarak hizmet verecek yardımcı kurumlarını veya kamusal alanda faaliyet gösteren sivil örgütlerini oluşturmayı başaramamış ve gerekli idari kadronun oluşturulmasına özen göstermemiştir.

•           PYD, 19 Temmuz 2012 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde, ağırlıklı olarak Kürt ve karma şehirlerin kontrolünü ele geçirdiğini ilan etmiştir. Bu askeri bir kontroldü ve 2014 yılı sonundaki Kobani kuşatmasından sonra sahadaki gerçekler dramatik bir şekilde değişmiştir.

•           SKUK, PYD kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni, onun yasama ve yargı kurumlarını, “demokratik ulus” gibi muğlak kavramlar içeren siyasi projesini özellikle toplumsal sözleşme belgesi gibi belgelerini tanımamakta ve Özerk Yönetim’i partizan ideolojiyle ve tek parti tarafından kurulmakla suçlamaktadır.

•           PYD’nin tek taraflı ilan ettiği Özerk Yönetim ABD’nin ve uluslararası toplumun Suriye siyasi dosyasını ihmal etmesinden yararlanarak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin siyasi etkinlikler, seminerler ve hatta yardım faaliyetleri gibi herhangi bir saha faaliyeti yürütmesini engellemek için çeşitli şekillerde baskıyı artırmanın yanı sıra tutuklamaları ve tacizlerini artırmış, SKUK kurumları ile ona bağlı kişileri her geçen gün artan bir oranda engellemeye çalışmıştır.

•           SKUK’un seçenekleri: mevcut pozisyonu sürdürmenin yanı sıra Özerk Yönetim’e katılma, ya ona karşı halk çatışması pozisyonunu alma veya PYD/Özerk yönetimi ile katılımcı anlaşmalar yapma ile sınırlıdır.

•           PYD’nin Özerk Yönetim’i askere alma kararı, Kürt partilerinin destekçi ve liderlerinin tutuklanması, Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile partilerinin ofislerinin kapatılması ve yakılması gibi bir dizi uygulamayla Konsey’i kuşatmayı başarmıştır.

•           SKUK’un Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na (SMDK) katılımı, bu yapının Suriye muhalefetini temsil eden tek meşru organ olması nedeniyle Suriye siyasi dosyasına katılımında spesifik bir sıçrama teşkil etmiş, ancak SKUK’un koalisyon içindeki siyasi etkileşimi her iki taraf için de siyasi açıdan külfetli olmuştur.

•           SKUK, kültür, düşünce ve medya alanında önde gelenlerin yanı sıra Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt ve Arap aşiret kesimleri ile iletişim mekanizmasını yitirmekten muzdarip olmakla birlikte Özerk Yönetim içindeki Arap ve Süryani bileşenlerle açık bir iletişim veya ilişkiden de yoksundur.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir