Raman

Raman, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeleri ve olayları inceleyen ve analiz eden bir araştırma ve danışmanlık merkezidir. Raman, sağlam bir bilgi tabanı oluşturan ve yerel ve bölgesel sorunları çözerken önemli konuların anlaşılmasına yapıcı bir şekilde katkıda bulunan araştırma makalelerini hazırlarken en son teknolojiye sahip araştırma yöntem ve araçlarına güvenmektedir. Araştırma ilkelerimiz, yerel ve bölgesel anlaşmazlıkları anlama ve istikrarı ve ilerlemeyi teşvik eden perspektifler sunma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Raman ayrıca merkezin araştırma gündeminin ana hedefi olarak genel bilgi tabanına katkıda bulunmayı da önceliklendiriyor.

Raman mesajı

Açık diyalog, fikir alışverişi ve ciddi araştırmalara bağlılık temelinde yerel ve bölgesel zorlukları ele alarak daha iyi bir gelecek yaratılmasına katkıda bulunmak. Yerel ve bölgesel etkileşimleri ve değişiklikleri izleme ve analiz etme, istişare sağlama ve karar vericiler tarafından karar alma mekanizmalarının rasyonelleştirilmesine katkıda bulunan çözüm ve seçeneklerin formüle edilmesi yoluyla potansiyel senaryoların öngörülmesi ve tahmin edilmesi.

Görüş

Bir yandan objektif olarak bölgedeki araştırma camiasına olumlu katkıda bulunmayı, diğer yandan Orta Doğu'daki zorlu krizlerin çözümü için kapsamlı bir vizyon yaratmayı amaçlıyor. Merkez, bilgi birikiminin yönetişim politikaları ve topluluk etkileşimlerini geliştirme sürecine orijinal girdi olduğuna inanıyor ve önemli bir referans olmayı hedefliyor. Ortadoğu konularına ilişkin objektif çalışma ve analizlerde güvenilirdir.

Hedefler

Ortaya çıkması beklenen zorluklarla yüzleşmek için etkili stratejiler oluşturmak. Bölge bileşenleri arasında toplumsal barış ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacak projeler üretmek. Araştırma çabaları aracılığıyla iyi yönetişimin temellerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Çeşitliliği ve farklılığı yönetmek için önemli bir çerçeve olarak sosyal sözleşmenin dinamiklerini desteklemek.